Kalender

Kalender for natkirke 2024

Natkirke

Dato

Tidspunkt

Ånd(e)

3. maj

20.00

Åbne Døre

21. juni

kl. 20
FERIE

juli + august

Alle gode gaver

6. spetember

kl. 20.00